Hva er SaFMu?

SaFMu startet i klasse 10D på Blomdalen Ungdomsskole i Mandal skoleåret 2011/2012. I dag er hele Blomdalen Ungdomsskole en del av SaFMu. Foresatte er en stor ressurs som er helt avgjørende på mange områder i det norske samfunnet. Idrett er et godt eksempel på det, og det er mange likhetstrekk mellom idrett og SaFMu. Skole er i dag viktigere enn noen gang tidligere. Er vi foresatte virkelig klar over det?

 

Som far til en elev i klasse 10D hadde jeg lyst til å bidra med noe, men følte det ikke fantes en arena hvor jeg kunne bruke mine ressurser. Den arenaen finnes i dag i regi av SaFMu. Her kan du som foresatt være med å utgjøre en stor, viktig og varig forskjell i ditt og andre barns liv.

 

SaFMu er i regi av foresatte og helt frivillig for elevene. Foresatte trenger ingen faglig kompetanse for å være en del av SaFMu. Foresatte skal ikke være lærere.

 

SaFMu jobber med mange prosjekter klassevis og fellesprosjekter for skole og/eller trinn. Et slikt felles prosjekt er mattemaraton et godt eksempel på. Her møtes elever sammen med foresatte i forkant av juleprøve eller sommerprøve i matematikk og jobber med relevante oppgaver. Dette foregår over 4 timer på kveldstid eller i helga. Dette er blitt en stor suksess med et stort oppmøte. Ved Blomdalen Ungdomsskole har vi vært så heldige å få bruke eldre elever med mye matematikkunnskaper på disse arrangementene.