Hvordan starte SaFMu?

SaFMu er et konsept som kan startes ved hvilken som helst ungdomsskole. Det har også mange elementer som kan overføres direkte til barneskolene. Jeg har holdt foredrag om SaFMu ved flere skoler. Jeg har også vært så heldig å få lov til å presentere det for KUF (kirke, utdannings og forskningskomiteen). Tilbakemeldingen i fra KUF var at «Man finner ikke noe bedre eksempel på vellykket samarbeid mellom hjem og skole enn SaFMu.» FUG (Foreldreutvalget for Grunnopplæring) har også laget en artikkel på sine nettsider om SaFMu som du kan lese her.

 

Det som kreves for at SaFMu skal starte ved din skole, er at det er noen få engasjerte foresatte ved skolen som har lyst til å bidra. Dette engasjementet er på lik linje med det engasjementet mange av oss foresatte viser innen idrett, korps etc. Forskjellen er at SaFMu kan sette spor for resten av livet, i både dine og andre barns valgmuligheter av skole og jobbmuligheter for dem senere i livet. Vi vet alle hvor viktig det er å finne en jobb som vi kan trives med.

 

Hvis du/dere gjennom FAU eller på en annen måte har lyst til å høre mer om SaFMu, så kan jeg bidra med foredrag eller oppstart av SaFMu ved din skole. Klikk inn på SaFMu Blomdalens hjemmeside for å se hvordan vi har jobbet med SaFMu på denne skolen.