Hvorfor SaFMu?

Det er et stort frafall i den norske skolen. 30% av unge fullfører ikke videregående utdanning i løpet av 3 år. Av avgangselever ved ungdomsskolen med karakteren 3 eller dårligere, mottar 1 av 5 trygdeytelse som 24-åring. Skole har aldri vært viktigere, og vi voksne kan bidra på ulike måter.

 

På ungdomsskolen så legges grunnlaget for hvilke skoler eleven kan søke seg inn på og ikke minst hvilke arbeidsvaner eleven tar med deg videre. Dette ser man også tydelig når det gjelder idrett. Hvis man ikke utvikler seg i den sportsgrenen man holder på med i 13-16 års alderen, så mister man også interessen etter hvert. Dette vil man forsøke å unngå på begge av disse arenaene.

 

Ungdomsskolen er også en mulighet hvor eleven kan tette de hull som han eller hun måtte ha i fra barneskolen. Dette blir vanskeligere dess lengere man venter. Derfor er det viktig å få økt fokus på skole allerede på 8 trinn. Her kommer SaFMu inn.