Mattemaraton

Mattemaraton er blitt et begrep ved flere ungdomsskoler. Det startet på Blomdalen ungdomsskole skoleåret 2011/2012 og arrangeres i dag ved en rekke andre ungdomsskoler. Blant disse skolene er Vassmyra, Lindesnes, Songdalen, Lillesand, Lista, Lyngdal og Tinntjønn ungdomsskole. Tilbakemeldingene på mattemaratonene er meget bra både i fra elever, foresatte og lærer ved disse skolen.

 

Mattemaraton er ment som en oppkjøring i forkant av juleprøven og sommerprøven (påskeprøve for 10 trinn) i matematikk. Dette arrangeres på skolen.

Mattemaraton arrangeres enten i helga eller en kveld i uka 2-3 dager før selve prøven.

 

Tanken er at elevene får gjennomgått relevant stoff som kommer på disse prøvene. Dette kan være å jobbe med gamle eksamensoppgaver eller tidligere terminprøver. Jeg anbefaler å koordinere dette med matematikklærer.

 

Det er meningen at foresatte skal være tilretteleggere og ikke lærere. Er det slik at foresatte har mattekunnskaper, så er det selvfølgelig flott hvis de kan brukes i forbindelse med dette. Elever i klassen med gode mattekunnskaper er også en god ressurs.

 

Det kalles Mattemaraton fordi vi setter av ca 4 timer på dette. Andre foresatte ordner med noe å spise til elevene. Dette kan koordineres med flere klasser slik at hele trinnet deltar.

 

Boka matteforståelse kan være til stor hjelp og kan brukes som et hjelpemiddel under selve prøven.